Samochody używane Gorzów Wielkopolski- Hyundai i30 2018

//Samochody używane Gorzów Wielkopolski- Hyundai i30 2018

Samochody używane Gorzów Wielkopolski- Hyundai i30 2018

0,-
FV VAT / PLN BRUTTO
0
Rocznik

Opis samo­chodu:

Hyun­dai i30, Wagon 1.4 100 KM 6 MT C+, PAKIET BUSINESS

Nowy Hyun­dai i30 ofe­ruje sze­roką gamę inte­li­gent­nych funk­cji i sys­te­mów, które zapew­niają więk­szy kom­fort i wygodę wszyst­kim oso­bom na pokła­dzie.

Auto pocho­dzi z pol­skiego salonu, od auto­ry­zo­wa­nego dealera. Jest to samo­chód uży­wany, z nie­wiel­kim prze­bie­giem, dostępny w na tere­nie Gorzowa Wielkopol­skiego.

Sprze­daż na pod­sta­wie fak­tury VAT 23%

Stan tech­niczny udo­ku­men­to­wany według listy kon­tro­l­nej.

Akcep­tu­jemy wszel­kie formy płat­no­ści tj. prze­lew, kre­dyt, leasing. Udzie­lamy wszech­stron­nego wspar­cia przy for­mal­no­ściach kre­dytowych i leasin­go­wych.

 • ROK PRODUKCJI: 2018
 • NADWOZIE: KOMBI
 • PALIWO: BENZYNA
 • POJ. SILNIKA: 1.4
 • MOC SILNIKA: 100 KM
 • PRZEBIEG: 19 500 KM
 • SKRZYNIA BIEGÓW: MANUALNA
 • NAPĘD: PRZÓD
 • LICZBA DRZWI: 5
 • LICZBA MIEJSC: 5
 • LICZBA WŁAŚCICIELI: 1
 • PIERWSZA REJESTRACJA: 2018–06–22
 • auto­ma­tyczne świa­tła
 • czuj­niki desz­czu
 • poduszka pow. kie­rowcy
 • poduszka pow. pasa­żera
 • poduszki pow. boczne – przód
 • poduszki pow. kur­ty­nowe – przód
 • uchwyt ISOFIX
 • świa­tła do jazdy dzien­nej
 • dzie­lona tylna kanapa
 • elek­tryczne lusterka
 • elek­tryczne szyby przed­nie
 • elek­tryczne szyby tylne
 • kie­row­nica wie­lo­funk­cyjna
 • pod­grze­wana tylna szyba
 • pod­grze­wane lusterka boczne
 • regu­la­cja wyso­ko­ści fotela
 • regu­lo­wana kie­row­nica
 • skó­rzana kie­row­nica
 • tem­po­mat
 • wspo­ma­ga­nie kie­row­nicy
 • alu­mi­niowe stalowe
 • blu­eto­oth
 • cen­tralny zamek
 • kom­pu­ter pokła­dowy
 • świa­tła LED

Infor­ma­cje dodat­kowe:

 • bez­wy­pad­kowy
 • gwa­ran­cja
 • książka ser­wi­sowa
 • ser­wi­sowany w ASO
 • stan bar­dzo dobry
 • wła­ści­ciel nie­pa­lący

Inne samochody miejskie dostępne na naszej stronie

Bądź na bieżąco na naszym profilu facebookowym!

2020-06-15T16:05:30+02:00
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda